Dom opieki Seniora Warszawa "Senior Med"

Zadzwoń 537 375 375

Rehabilitacja w Domu Opieki Senior Med - Wiązowna (Warszawa)
Rehabilitacja w Domu Opieki Senior Med – Wiązowna (Warszawa)

Niniejszy artykuł stara się w sposób maksymalnie uproszczony przedstawić problematykę zmian zachodzących w sferze fizycznej i psychospołecznej osoby starszej oraz przedstawić rolę i podstawowe narzędzia pracy fizjoterapeuty zajmującego się osobami starszymi w domu opieki.

Do podstawowych zmian fizjologicznych wieku dojrzałego należy zaliczyć:

 • Zmiany w układzie krążenia
 • Zmiany płucne
 • Zmiany układu szkieletowego
 • Zmiany układu mięśniowego
 •  Spadek gęstości tkanki kostnej

Jednym z bardziej charakterystycznych objawów starości jest widoczny regres motoryczności:

 • Zanik potrzeby ruchu
 • Zmiana tempa wykonywania czynności
 • Upośledzenie koordynacji i równowagi
 • Spadek lub zanik siły, szybkości, gibkości, wytrzymałości i zręczności
 • Zwiotczenie ścięgien i wiązadeł
 • Trudniejsza adaptacja do wysiłku
 • Spowolnienie procesów odnowy i regeneracji powysiłkowej
 • Obniżenie sprawności analizatorów
 • Niepewność ruchów oraz niezaradność

Proces starzenia w olbrzymim stopniu wpływa również na sferę psychiki:

 • Spadek aktywności i sprawności psychicznej
 • Spadek aktywności społecznej oraz wycofanie się ze spraw otoczenia
 • Spadek poczucia zabezpieczenia w sferze psychicznej i fizycznej
 • Spadek zdolności adaptacyjnych oraz ich tempa
 • Ograniczenie planów do obszaru własnej osoby i codziennej egzystencji
 • Kostnienie systemu wartości
 • Brak motywacji
 • Otępienie i depresje
 • Trudności w zaspokojeniu potrzeby własnej wartości, aprobaty i uznania
 • Apoteoza przeszłości
 • Egocentryzm

.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę zaczyna odgrywać fizjoterapia w życiu osoby starszej. Szczególnego znaczenie nabiera w przypadku gdy mamy do czynienia z mieszkańcami domów opieki, gdzie trafiają osoby nie tylko z podstawowymi przypadłościami wieku starczego, ale również jako rekonwalescenci po przebytych zabiegach szpitalnych.
Fizjoterapia ma na celu poprawę jakości życia pacjentów, poprzez pomoc w osiągnięciu maksymalnej sprawności i niezależności oraz uwolnienie od uciążliwych objawów.

Do głównych celów fizjoterapii zalicza się: zwalczanie bólów, stanów zapalnych, usprawnianie czynności narządów, zwiększanie siły mięśniowej, stwarzanie optymalnych możliwości gojenia się ran, nauka utrzymania najlepszego stanu funkcjonowania pomimo oznak choroby.
Leczenie fizjoterapeutyczne pomaga w osiągnięciu maksymalnej sprawności oraz wpływa na wysoki poziom satysfakcji płynącej z uczestnictwa pacjentów w programach usprawniających. Stanowi ono cenne uzupełnienie leczenia objawowego – poprawia jakość życia pacjentów, minimalizuje skutki choroby i jej powikłania oraz optymalizuje stan pacjenta.

Najczęściej spotykanymi formami fizykoterapii i rehabilitacji w domach opieki są:

 • Kinezyterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Masaż leczniczy
 •  Fizykoterapia
 • Rehabilitacja polem magnetycznym
 •  Krioterapia
 • Klimatoterapia
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia
 • Nordic walking
 • Dogoterapia

Podsumowanie

Fizjoterapia w przypadku pacjentów geriatrycznych stanowi bardzo istotny element uzupełniający leczenie farmakologicznego. Za jej podstawowy cel uznaje się doprowadzenie do takiej sprawności i wydolności fizycznej aby osoba starsza była samowystarczalna w swoim otoczeniu, dążenie do maksymalnego usprawnienia pacjenta i zmniejszenie dyskomfortu wynikającego z przewlekłej choroby i długotrwałego bólu oraz dążenie do przekonania pacjenta o konieczności codziennej aktywności.