Dom opieki Seniora Warszawa "Senior Med"

Zadzwoń 537 375 375

Dom opieki Senior Med - zajęcia rehabilitacyjne
Terapia zajęciowa w domu opieki Senior Med

Terapia zajęciowa w domu opieki to codzienny blok warsztatów przeznaczonych dla osób starszych. Podczas zajęć grupowych seniorzy w sposób kreatywny spędzają czas wolny. Dlaczego terapia zajęciowa jest tak ważna i co daje seniorom? O tym w artykule. 

Terapia zajęciowa w domu opieki – regulacje prawne i cele

Każdy senior mieszkający w domu opieki musi mieć zapewnione godne warunki egzystencji. W świetle prawa placówki opiekuńcze są zobowiązane do zaspokajania potrzeb bytowych osób starszych i zapewnienia bezpieczeństwa. Ale to nie wszystko! Ich zadaniem jest również wspieranie seniora w realizacji potrzeb wyższego rzędu. Służy temu między innymi terapia zajęciowa.

Głównym celem terapii zajęciowej jest zwiększenie samodzielności seniora i jego poczucia sprawczości. Wykonywanie różnych kreatywnych czynności umożliwia samorealizację. Terapeuci zajęciowi tak organizują wolny czas, by korzystnie wpłynął on na dobrostan seniora. Odpowiednio dobrane metody pracy niejednokrotnie pomagają wrócić do zdrowia np. osobom po udarach.

Terapia zajęciowa w domu opieki Senior Med
Terapia zajęciowa w domu opieki Senior Med

Terapia zajęciowa – korzyści dla seniorów 

Podczas realizowania terapii zajęciowej osoby starsze odnoszą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest możliwość samorealizacji. To ważne, aby senior mógł się rozwijać i spędzać czas ciekawie. Prace wykonywane podczas zajęć dają poczucie bycia samodzielnym i decyzyjnym, co ma ogromne znaczenie dla osób przebywających w zamkniętych placówkach. Aktywizacja seniorów i terapia zajęciowa to również sposób radzenia sobie ze stresem, bólem i osobistymi problemami. Oderwanie od codziennych trosk wpływa pozytywnie na nastrój i kondycję psychiczną osoby starszej. Podczas zajęć podopieczni ośrodków nabywają także nowych umiejętności. Towarzyszące terapii kontakty społeczne ułatwiają adaptację w placówce. Niejednokrotnie pobyt seniora w domu opieki to jedyna możliwość na uczestniczenie w tego typu zajęciach.

Terapia zajęciowa w Senior Med

Prywatny Dom Opieki Senior Med codziennie organizuje blok zajęć terapeutycznych i manualnych. Wykwalifikowana kadra placówki ma ogromne doświadczenie w pracy z seniorami. Umiejętności, jakie posiadają terapeuci zajęciowi, zapewniają najlepsze warunki do samorealizacji i rozwoju seniora. Świadczą o tym najlepiej pozytywne opinie.

Terapia zajęciowa w domu opieki Senior Med

Terapia zajęciowa w domu opieki Senior Med

Zajęcia terapeutyczne w Senior Med obejmują szeroki zakres tematyczny. Wśród nich można wymienić np. treningi pamięci, zajęcia plastyczne i manualne oraz dogoterapię. Wszystkie czynności wykonywane w ramach zajęć pozwalają seniorom aktywizować się poprzez ćwiczenia, gry i zabawy. Mają one na celu poprawienie samopoczucia, ale także podtrzymywanie najważniejszych umiejętności seniora.

Ważnym aspektem działań terapeutycznych jest podnoszenie kompetencji społecznych. Możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami ma pozytywny wpływ na psychikę osób starszych. To również dobry sposób na radzenie sobie z samotnością, tak często towarzyszącą starości. Wykwalifikowana kadra, troskliwa opieka, bezpieczeństwo oraz najlepsze warunki mieszkalne i możliwość rozwoju – to wszystko jest gwarancją godnego starzenia się.